Atšķirības starp molekulāro un strukturālo formulu

 Molekulārā vs strukturālā formula

Iespējams, ka ķīmijas stundas laikā jums sagādāja galvassāpes ar molekulārajām un strukturālajām formulām. Pat es biju saskārusies ar to pašu problēmu. Iesācējiem molekulārās un strukturālās formulas ir nedaudz grūti saprotamas, it īpaši, ja jūs viņus ne visai interesē. Šajā rakstā ļaujiet mums ātri atsvaidzināties. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kas ir molekulārās un strukturālās formulas, un to atšķirības viena no otras.

Molekulārās un strukturālās formulas attiecas uz atomiem un molekulām. Mēs visi zinām, ka molekulas veidojas, kad atomi ir pilnībā apvienoti. Atomi apvienojas ar jonu vai kovalento saišu palīdzību. Lai arī atomi apvienojas, tas nenozīmē, ka molekulas sastāv no viena veida atomiem. Lai izteiktu, no kā sastāv konkrēta molekula, mēs izmantojam molekulārās formulas un strukturālās formulas.

Molekulārā formula ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā izteikt sarežģītu molekulu rakstīšanu. Izmantojot molekulāro formulu, tas var norādīt katra molekulas elementa faktisko atomu skaitu. Konkrētā elementā tajā ir viens vai vairāki burtu simboli, kas ir ļoti noderīgi, lai noteiktu šo konkrēto elementu. Rakstot molekulāro formulu, jums jāraksta simboli visiem elementiem, kas atrodas molekulā. Katra elementa labajā pusē jūs norādīsit, cik daudz ir katra elementa atomu.

Piemēram, mums ir glikozes molekula. Tā molekulārā formula ir C6H12O6. Šī molekulārā formula nozīmē, ka glikozei ir 6 oglekļa atomi, 12 ūdeņraža atomi un 6 skābekļa atomi. “C” ir “oglekļa” simbols. “H” ir “ūdeņraža” simbols. “O” ir “skābekļa” simbols. Kāda tad ir ūdens molekulas formula? Ūdens molekulā ir 2 ūdeņraža atomi un tajā ir 1 skābekļa atoms. Tas būtu H2O. Ja noteiktā elementā ir tikai viens atoms, skaitlis “1” molekulārajā formulā nav jāraksta.

Molekulārās formulas izveidošana šķiet diezgan vienkārša. Kamēr jūs zināt katra elementa simbolu un to, cik daudz atomu ir noteiktā molekulā, jūs nekļūdīsities. Lai gan mēs jau zinām katra elementa atomu skaitu noteiktā molekulā, ar molekulāro formulu nepietiek, lai noteiktu, kā atomi ir izvietoti molekulā. Mēs nezinām, vai atomi ir saistīti viens ar otru. Ar to mums palīdz strukturālās formulas.

Kā norāda nosaukums, struktūras formula parāda atomu un molekulu veidošanas struktūru. Tas ir kā vienkārša skice, lai vizualizētu molekulas attēlu. Strukturālā formula arī norāda, kur un kā katrs atoms ir novietots. Lai izveidotu strukturālo formulu, jums jāzina arī katra elementa simbols. Katra elementa atomus attēlo to simboli. Tad simboli tiek savienoti ar līnijām. Šīs līnijas ir katra atoma saites. Dažreiz katrā molekulā ir molekulas ar vienādu atomu skaitu. Lai tos atšķirētu, strukturālais formula ir labākais veids, kā to noteikt.

Kopsavilkums:

  1. Molekulārās un strukturālās formulas attiecas uz atomiem un molekulām.

  2. Lai izteiktu, no kā sastāv konkrēta molekula, mēs izmantojam molekulārās formulas un strukturālās formulas.

  3. Izmantojot molekulāro formulu, tas var norādīt katra molekulas elementa faktisko atomu skaitu.

  4. Rakstot molekulāro formulu, jums jāraksta simboli visiem elementiem, kas atrodas molekulā.

  5. Strukturālā formula parāda atomu un molekulu uzbūves struktūru. Tas ir kā vienkārša skice, lai vizualizētu molekulas attēlu.