Starpība starp ZBB un ABB

ZBB pret ABB

ZBB ir budžeta sastādīšana bez nulles, un ABB ir budžeta sastādīšana pa darbības jomām. Abas ir atšķirīgas pieejas budžeta veidošanā, un abas ir piemērojamas izmaksām, kurās ir izvēles elements.

Budžeta plānošana bez nulles ir metode, kurā par katru jauno periodu ir jāpamato visi izdevumi. ZBB sākas no nulles bāzes. Budžetā, kura balstīta uz nulli, visas organizācijas funkcijas tiek analizētas, ņemot vērā tās vajadzības un izmaksas. Pēc analīzes budžets būtu vērsts uz nākamā perioda vajadzībām. To darot, netiek ņemts vērā, vai budžets ir lielāks vai mazāks nekā iepriekšējais.

ZBB var saukt arī par organizācijas programmas un izdevumu atkārtotu novērtēšanu. Tuvojoties budžetam no nulles, organizācijas vadītājiem ir jāņem vērā divu veidu alternatīvas: 1. dažādi to pašu darbību veikšanas veidi un (2) dažādi pūļu līmeņi darbību veikšanā.

Ir zināms, ka ZBB prasa vairāk laika nekā citi tradicionālie budžeta veidojumi.

Budžeta plānošana pa darbības jomām palīdz izveidot precīzu budžetu organizācijām. Budžeta veidošana pēc darbības jomām ir budžeta metode, kurā tiek reģistrētas visas darbības, kas prasa izmaksas visās organizācijas funkcionālās jomās, un tiek analizēta saistība starp tām.

Budžeta veidošana pa darbības jomām visas darbības saskaņo ar mērķiem. Budžeta plānošana pa darbības jomām arī racionalizē izmaksas un palīdz uzlabot uzņēmējdarbības praksi. ABB palīdz efektīvi analizēt organizācijas pakalpojumu un tās produktu peļņas potenciālu. Budžeta plānošana pa darbības jomām arī palīdz rentabilitātē, salīdzinot dažādas organizācijas aktivitātes un apvienojot noteiktas funkcijas.

Kopsavilkums

1. Budžeta plānošana bez nulles ir metode, kurā par katru jauno periodu ir jāpamato visi izdevumi.

2. Budžeta plānošana pa darbības jomām ir budžeta veidošanas metode, kurā tiek reģistrētas visas darbības, kas prasa izmaksas visās organizācijas funkcionālās jomās, un tiek analizēta saistība starp tām..

3. Budžetā, kura balstīta uz nulli, visas organizācijas funkcijas tiek analizētas, ņemot vērā tās vajadzības un izmaksas.

4. ZBB var saukt arī par organizācijas programmas un izdevumu atkārtotu novērtēšanu.

5. Budžeta veidošana pa darbības jomām saskaņo visas aktivitātes ar mērķiem.

6. ABB palīdz efektīvi analizēt organizācijas pakalpojumu un tās produktu peļņas potenciālu.