Starpība starp Zabiha un Halal

Zabiha vs Halal

Zabiha tiek uzskatīts par vispiemērotāko un pareizāko dzīvnieku kaušanas paņēmienu atbilstoši Korāna norādījumiem. Zabiha ir veids, kas nosaka, kā dzīvnieki jānokauj humāni.

Halal tiek uzskatīts par likumīgu un likumīgu saskaņā ar islāma uzskatiem, un tiek uzskatīts, ka tā lielākoties ir humāna dzīvnieku kaušanas metode. Musulmaņi stingri ievēro Korāna mācības, un, tāpat kā Korānā, visām dzīvajām būtnēm ir jābūt cieņai un laipnībai, tādējādi kaušanas laikā tiek nodrošināts, ka dzīvnieks neizjūt nopietnas sāpes un ciešanas. Halal ir laipns un žēlsirdīgs dzīvnieku kaušanas veids. Kā saka šariats, musulmaņiem vajadzētu patērēt tikai Halal gaļu, un katrai kaušanas rūpnīcai jāievēro Halal sertificētāja izvirzītie nosacījumi..

Zabiha vairāki dzīvnieki, piemēram, kamielis, siseņi un dažādas jūras radības, tiek uzskatīti par sliktiem un ir aizliegti ar islāma likumu. Tādā veidā dzīvnieki tiek nokauti ar ātru un dziļu griezumu, izmantojot asu nazi, ar kuru nogriež plēsoņa jūga vēnu. Tas ir likumīgākais gaļas patēriņa veids, un tas ir balstīts uz dažādiem islāma apstākļu pavēlēm. Musulmaņi stingri ievēro nosacījumus, kas aprakstīti Zabiha.

Saskaņā ar Halal noteikumiem kaušanu paredzēts veikt tā, lai dzīvniekam tas sagādā minimālas sāpes un ciešanas. Personai, kura nokauj dzīvnieku, jābūt nobriedušam un prātīgam musulmanim, un viņam jāsaprot visi Halal kaušanas veida noteikumi un principi..
Islams aizliedz tādu dzīvnieku gaļas patēriņu, kuri tiek nogalināti, kamēr tiek citēti citi vārdi, izņemot Allah vārdu. Citējot Allāha vārdu kaušanas laikā, viņi lūdz dieva atļauju nogalināt dzīvnieku dzīvības uzturēšanai.

Kaušana jāapstiprina vairākām reliģiskām iestādēm. Vēl viens nosacījums ir tāds, ka tad, kad kaušana tiek veikta, dzīvniekam jābūt vērstam uz Qibla, kas ir virzienā, kur atrodas Meka..

Kopsavilkums:
Zabiha ierobežo vairāku dzīvnieku, piemēram, kamieļu, siseņu un dažu jūras radību, kaušanu, jo tos uzskata par nelikumīgiem. Halal nozīmē jebko, kas ir likumīgs un pieļaujams saskaņā ar islāma likumiem. Tātad Zabiha var uzskatīt par Halal formu, kas nodrošina, ka ļoti dzīvnieki tiek nokauti humānā veidā un atbilst islāma uzskatiem..