Atšķirība starp VA un Watts

VA vs Vats

“VA” - volt-ampēru saīsinājums un vati ir divas vienības, ko izmanto jaudas mērīšanai. Galvenā atšķirība starp VA un vatus ir tā, kāda veida strāva tie ir. Vati ir vienība, ko izmanto reālajai jaudai, bet VA - šķietamajai jaudai. Reālā jauda jeb vati ir jauda, ​​ko faktiski patērē pretestības slodzes. Visiem komponentiem ir zināma pretestība, tāpēc katra daļa patērē reālu jaudu. Acīmredzamā jauda jeb VA ir reālā jauda apvienojumā ar reaktīvo slodžu, piemēram, kondensatoru un induktoru, iedarbību.

Neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat maiņstrāvu vai līdzstrāvu, vati joprojām būtu tādi paši, kā rezistīvās slodzes darbojas tieši tādā pašā veidā ar katru no strāvas avotiem. Reaktīvās kravas neuzvedas vienādi. Kondensatori darbojas kā atvērtas ķēdes, savukārt induktori darbojas kā īssavienojumi, kad ir līdzstrāvas stāvoklī. Bet maiņstrāvas spriegumā tie pievieno jaudīgu komponentu. Sarežģītā sastāvdaļa apvienojumā ar reālo daļu (vati) rada šķietamo jaudu (VA). Zem līdzstrāvas vati un VA ir vienādi, jo nav sarežģītu komponentu.

Ir iemesls, kāpēc mums jānošķir VA un vati, un tā ir efektivitāte. Vati ir faktiskā jauda, ​​kas nepieciešama darba veikšanai maiņstrāvas režīmā, bet patērētā jauda ir daudz lielāka VA. Lai samazinātu patērētās enerģijas daudzumu, VA vērtība ir jāiegūst pēc iespējas tuvāk vatu vērtībai. Attiecība starp abiem ir jaudas koeficients, un ir vēlams iegūt jaudas koeficientu “1” vai tuvu tam, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti. Tas tiek panākts ar jaudas koeficienta korekciju. Tas ir kapacitīvu vai induktīvu komponentu pievienošana atkarībā no tā, vai ķēdē ir pārāk daudz induktivitātes vai pārāk daudz kapacitātes. To bieži dara lieli uzņēmumi, kas darbojas ar smagajām mašīnām, jo ​​to enerģijas patēriņš ir pietiekami liels, lai jaudas koeficienta korekcija varētu ievērojami samazināt viņu enerģijas vajadzības.

Kopsavilkums:

1.VA ir redzamā jauda, ​​bet vatus ir reālā jauda.
2.VA vienmēr ir lielāka vai vienāda ar vatiem.
3.VA attiecas tikai uz maiņstrāvu, bet vati attiecas uz maiņstrāvu un līdzstrāvu.
4.VA ir ierīces patērētā enerģija, kamēr vati ir darbs, ko tā veic.
5.Attiecības starp VA un vatus ir jaudas koeficients.