Atšķirība starp būtu un būtu bijusi

Būtu vs Būtu bijis

Būtu un būtu bijuši divu veidu paraugi angļu valodā, kas jāsaprot precīzi. Lietojot vārdu “būtu”, tiek ierosināta iespēja, jo teikumā “Viņš būtu to nopircis, ja viņam būtu 40 dolāru”. Šajā teikumā vārda “būtu” lietošana liek domāt par lietas iegādi, ja pircējam būtu 40 dolāru.

No otras puses, “būtu bijis” arī ierosina “iespēju”, bet nepārtrauktā nozīmē, kā teikumā “Tagad viņš jau būtu bijis bagāts”. Šajā teikumā vārda “būtu bijis” lietošana liek domāt par nepārtrauktu jēgu.

Lietojot “būtu”, dažkārt tiek norādīts uz “varbūtību”, kā teikumā “es būtu to izdarījis”. Šajā teikumā frāzes “būtu” lietošana liek domāt par “varbūtību”. Lietojot vārdu “būtu bijis”, reizēm pievieno vārdu “citādi”, kā teikumā “Citādi būtu bijis labi”.

No otras puses, izteicienu “būtu” dažkārt papildina ar klauzulas izmantošanu, kas sākas ar “ja”, kā teikumā “Jūs būtu darījis, ja būtu koncentrējies labāk”. Dažreiz mēs atklājam, ka “būtu” tiek pievienots teikums, kas sākas ar iepriekšējo perfekto darbības vārdu “bija”, kā teikumā “Komanda būtu uzvarējusi spēli, ja tās spēlētāji būtu uzstājušies labāk”.

No otras puses, izteiciens “būtu bijis” ne pārāk bieži tiek papildināts ar klauzulām, kas sākas ar “ja” vai iepriekšējam ideālajam darbības vārdam “bija”. Interesanti atzīmēt, ka vārdam “būtu” bieži seko darbības vārds pašreizējā saspringtajā formā, kā teikumā “Viņš būtu kļuvis bagāts noteikti”.