Atšķirība starp WBS un projekta plānu

WBS vs projekta plāns

Liela mēroga projektos nepietiek ar to tikai iedziļināties. Ir nepieciešama zinātniska pieeja, lai veiksmīgi pabeigtu projektu un panāktu izmaksu segšanu. Līdzekļi šī mērķa sasniegšanai ir projekta plāns un darba sadalījuma struktūra jeb WBS. Galvenā atšķirība starp abām ir darbības joma, jo WBS aptver visu projektu kopumā, kamēr projekta plāns koncentrējas uz mazāku projekta daļu. Tātad projektam var būt WBS, kas to sadala vairākās daļās. Tad katrai no šīm daļām būtu projekta plāns.

Plānošanas procesā WBS notiek pirms projekta apstiprināšanas. Tas parāda projekta mērogu un tā izmaksas, kas ir svarīgi tiem, kas to pasūtīs. Kad projekts ir apstiprināts, ir jāizveido projekta plāni. Tas ir paredzēts, lai sastādītu reālistisku laika grafiku, kurā jāpabeidz katra daļa.

WBS galvenais uzsvars, izņemot projekta segmentēšanu, ir izmaksas. Vieglāk ir noteikt cenu darbam un materiāliem mazākos segmentos nekā projektam kopumā. Turpretī projekta plāns nekoncentrējas uz darba cenu, bet gan uz darba grafiku un pārliecināšanos, ka materiāli ir pieejami, kad tie ir vajadzīgi. Projekta plāns ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka projekta segments nepārsniedz WBS noteikto budžetu. Katra kavēšanās rada papildu izmaksas, kas neietilpst plānā.

WBS ir uz rezultātu orientēts rīks, jo katras sadaļas mērķis ir, lai augšējā sadaļā būtu nepieciešama sastāvdaļa. Turpretī mēs varam teikt, ka projekta plāns galvenokārt ir vērsts uz darbību, jo katram plāna posmam vai procesam jānotiek noteiktā laika posmā, lai plānu varētu ievērot. Ja projekta plāns nav izdarīts pareizi, kļūdas var eksponenciāli kaskādēties un ir jālabo uz vietas.

Kopsavilkums:

1.A WBS ir kopējais skats uz darbu, kamēr projekta plāns to var
2. WBS ir nepieciešama pirms darba apstiprināšanas, savukārt projekta pabeigšanai ir nepieciešams projekta plāns
3. WBS koncentrējas uz budžetu, savukārt projekta plāns koncentrējas uz plānošanu
4.A WBS ir orientēta uz rezultātu, savukārt projekta plāns ir orientēts uz rīcību