Atšķirība starp vienveidīgu un nevienmērīgu kustību

Uniform Motion vs Uniform Motion

Kustības jēdziens ir svarīgs fizikas izpētē skolas līmenī. Lai risinātu matemātiskas problēmas, studentam papildus Ņūtona kustības likumiem ir jāizprot atšķirība starp vienmērīgu un nevienmērīgu kustību. Šis raksts mēģina atšķirt šos divus kustību veidus, lai padarītu tos skaidrākus.

Kustīgs ķermenis, kas pārvietojas vienādos attālumos vienādos laika intervālos, tiek uzskatīts par vienmērīgas kustības stāvokli. Lai arī reālajā dzīvē šādu kustību ir grūti atrast, tiek uzskatīts, ka automašīna, kas laika gaitā pārvietojas ar nemainīgu ātrumu, ir vienmērīgā kustības stāvoklī. No otras puses, tiek uzskatīts, ka kustīgs ķermenis, kas pārvietojas nevienādos attālumos vienādos laika intervālos, ir nevienmērīgas kustības stāvoklī.

Tad ir skaidrs, ka, lai būtu vienmērīgas kustības stāvoklī, nedrīkst mainīties kustīgās ķermeņa ātrums, kas nozīmē arī to, ka nedrīkst būt paātrinājuma un ķermenim visā brauciena laikā jābūt vienādam ātrumam. No otras puses, nevienmērīgā kustībā kustīgo priekšmetu ātrums mainās vairākas reizes, un tas arī paātrina un palēnina.

Ir arī piemēri gan vienveidīgām, gan nevienmērīgām kustībām apļveida ceļā. Piemēram, pulksteņa svārsts pārvietojas pusaplī ar mainīgu ātrumu, piemēram, augstākajā punktā, ātrums kļūst nulle, bet maksimālais ir viszemākajā apakšējā punktā..

Īsumā:

• Fizikā ārkārtīgi svarīgi ir vienveidīgas un nevienmērīgas kustības jēdzieni.

• Vienveidīga kustība attiecas uz kustīgu objektu ar tādu pašu ātrumu, kas pārvietojas vienādos attālumos vienādos laika intervālos

• Kustīgs ķermenis tiek uzskatīts par nevienmērīgu kustības stāvokli, ja tas vienādos laika periodos pārvietojas nevienādos attālumos.