Kilometrs pret jūdzi

Kilometrs un jūdze ir abas attāluma vienības. Iekš KilometrsJūdzePagalmi 1 km = 1093,613 jr 1 jūdze = 1 760 jūdžu Pēdas 1 km = 3280,84 pēdas 1 jūdze = 5280 pēdas Metri 1 km = 1000 m 1 jūdze = 1609,344 m Collas 1 km = 39,370 collas 1 jūdze = 63,360 collas Kilometri 1 km = 1 km 1 jūdze = 1,609 km Jūdzes 1 km = 0,621 jūdze 1 jūdze = 1 jūdze Centimetri 1 km = 100000 cm 1 jūdze = 160934,4 cm

Jūdzes uz kilometru konvertēšana

  • 1 jūdze = 1,609 kilometri
  • 1 jūdze = 5280 pēdas
  • 1 jūdze = 1,760 jardi

Konversija no kilometra uz jūdzi

  • 1 kilometrs = 0,621 jūdzes
  • 1 kilometrs = 3280,8 pēdas
  • 1 kilometrs = 1 093,6 jardi
  • 1 kilometrs = 1000 m


Trivia

  • Kilometrs ir amerikāņu valodas pareizrakstība Kilometrs.
  • Jūras jūdze ir 1,85 kilometri