Atšķirība starp AM un FM

AM un FM ir divas ļoti populāras un ļoti atšķirīgas informācijas nosūtīšanas metodes, izmantojot radioviļņus. AM ir amplitūdas modulācija, savukārt FM ir frekvences modulācija. Bet kas ir modulācija? Tas ir pārvadātāja frekvences noteikta aspekta modificēšana saskaņā ar nosūtīto informāciju. Tad ir skaidrs, ka AM maina nesēja frekvences amplitūdu, bet FM modificē tā frekvenci.

AM ir vecāks, jo vieglāk ir ieviest abas šīs tehnoloģijas. Uztvērējs uztver pārvadātāja frekvences amplitūdas izmaiņas un pastiprina to, lai vadītu skaļruni. Tehnoloģijas vienkāršība ļāva viegli izveidot radio uztvērējus lielos daudzumos. Galvenā problēma, kas saistīta ar AM apraidi, ir fakts, ka tā ir ļoti jutīga pret dažādiem laika apstākļiem, kas pasliktina un kropļo signālu. Dizaina vienkāršība ierobežo arī apraidi vienā audio kanālā, padarot to par neatbilstošu stereo skaņai.

FM ir AM apraides attīstība, un tā sniedz daudz būtisku ieguvumu, tāpēc salīdzinājumā ar AM tā ir daudz sarežģītāka. Pirmais un visnozīmīgākais ieguvums ir spēja vienlaikus ar progresīvu algoritmu izmantošanu nosūtīt divus informācijas kanālus. Tas ļauj stacijai pārraidīt kreiso un labo audio kanālus pilnīgai stereo skaņai. Tā kā vairums vides faktoru, kas kropļo radioviļņus, ietekmē tikai tā amplitūdu, nevis frekvenci, kurā FM saglabā faktisko balss signālu, FM signāla dati nemazinās tik viegli kā AM. Tas nozīmē arī to, ka FM signāla kvalitāte lineāri nepasliktinās, nonākot tālāk no raidīšanas stacijas.

Diapazona ziņā AM ņem kūku ar daudz lielāku nobraukto attālumu. FM signāli parasti pazeminās aptuveni 50 jūdžu attālumā no stacijas, bet AM viļņi var refrakcijas atmosfērā radīt lielāku diapazonu. Diapazons ir arī viens no iemesliem, kāpēc sarunu radio dod priekšroku AM, pat ja skaņas kvalitāte nav ļoti augsta.

Tehnoloģiju sasniegšana nozīmēja arī to, ka sarežģītības pakāpe un cena starp AM un FM uztvērējiem ir kļuvušas par aktuālām. Lielākajai daļai ražotāju pat izdodas izvietot visu mikroshēmu gan AM, gan FM vienā mikroshēmā, pārvēršot tos paketē, nevis konkurējot savā starpā.

Kopsavilkums:
1. AM apraide ir vienkāršāka nekā FM, taču sarežģītības un cenu atšķirības šobrīd ir ļoti niecīgas.
2. AM ir vairāk pakļauts signāla kropļojumiem un degradācijai, salīdzinot ar FM.
3. FM nesamazinās lineāri atkarībā no attāluma.
4. AM parasti raida mono formātā, kas padara to pietiekamu sarunu radio.
5. FM var pārraidīt stereo režīmā, padarot to ideāli piemērotu mūzikai.
6. AM ir lielāks diapazons nekā FM.