Atšķirība starp cieņu un godbijību

Galvenās atšķirības - cieņa pret godbijību
 

Cieņa un godbijība ir divi vārdi, kas norāda uz dziļu cieņu, bijību, apbrīnu un cieņu. Galvenā atšķirība starp godbijību un godbijību ir tā termins godbijība norāda uz augstu cieņas un apbrīnas pakāpi, salīdzinot ar terminu godbijība. Tādējādi termins “godbijība” bieži tiek lietots attiecībā uz dievībām, svētajiem un citām reliģiskām personām, turpretī godbijība tiek lietota vispārīgā nozīmē. Tomēr dažos kontekstos šos divus vārdus var izmantot kā sinonīmus.

SATURS

1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Ko nozīmē cieņa
3. Ko nozīmē godbijība
4. Salīdzinājums blakus - cieņa pret cieņu tabulas formā
5. Kopsavilkums

Ko nozīmē cieņa?

Gudrība ir emocija vai sajūta, ko jūtam pret cilvēkiem vai lietām, kuras mēs ļoti cienām un apbrīnojam. Meriama-Vebstera vārdnīca šo cieņu definē kā “cieņu vai bijību, ko iedvesmojusi cilvēka cieņa, gudrība, centība vai talants”, un Oksfordas vārdnīca kā “lielu cieņu vai godbijību”. Arī godināšana ir vienāda ar pielūgšanu. Šis vārds reliģijas kontekstā bieži tiek izmantots, lai apzīmētu dievības un citas pārdabiskas būtnes un pilnvaras.

01. attēls. Svētās Marijas cieņa

Šie teikumi palīdzēs jums saprast šī lietvārda nozīmi un lietojumu.

  • Viņa cieņa pret cilvēku aprobežojās ar cieņu.
  • Gadu gaitā šis lieliskais varonis kļuva par goda objektu.
  • Viņa bhaktām lielā Baba bija persona, kas tika godināta.

Ko nozīmē godbijība?

Godbijība ir dziļas cieņas sajūta, kas sajaukta ar bijību. Oksfordas vārdnīca to definē kā “dziļu cieņu pret kādu vai kaut ko”, savukārt Merriam-Webster to definē kā “cieņu vai cieņu, kas jūtama vai parādīta”. Šo vārdu mūsdienu kontekstā bieži izmanto attiecībā uz reliģiju. Reliģija bieži stimulē godbijību, pateicoties atzīšanai un cieņai pret Dievu un pārdabisko. Šajā ziņā šis termins ir diezgan līdzīgs godbijībai.

Tomēr godbijība ir emocija, ko var izjust arī ārpus reliģijas jomas. Lieliska personība, kā arī citi jēdzieni, piemēram, daba, skaistums un gudrība, arī var iedvesmot godbijības emocijas cilvēkā.

02 attēls: Dabas skaistums var iedvesmot godbijību.

Šie teikumi palīdzēs jums skaidrāk izprast šī vārda nozīmi un lietojumu.

  • Ceremonijas beigās viņa veica rituālu, kas parāda godbijību pret mirušajiem.
  • Viņa dzeja izriet no viņa dziļas apbrīnas un cieņas pret dabas skaistumu.
  • Zelta kauss tika uztverts ar lielu cieņu, jo tika uzskatīts, ka to izmanto viņa svētums.

Vārds godbijība tiek izmantots arī kā garīdznieka locekļa nosaukums vai uzrunas veids.

Kāda ir atšķirība starp cieņu un godbijību?

Cieņa pret cieņu

Gandarījumu var definēt kā “cieņu vai bijību, ko iedvesmojusi cilvēka cieņa, gudrība, centība vai talants”. Cieņu var vienkārši definēt kā “lielu cieņu un apbrīnu par kaut ko vai kādu”.
 Grāds
Gandarījums nozīmē augstu cieņu un godbijību. Godbijība neliecina par augstu cieņas pakāpi.
Konteksts
Vārds “cieņa” bieži tiek izmantots reliģijas kontekstā. Vārds godbijība tiek izmantots vispārējos kontekstos.
Godbijības vai cieņas objekts
Pieklājība parasti ir jūtama kā dievība vai lieliska persona. Godbijību var izjust pret cilvēku, kvalitāti, priekšmetu utt.

Kopsavilkums - cieņa pret godbijību

Abi vārdi - godbijība un godbijība - nozīmē dziļu cieņu, bijību un apbrīnu. Atšķirība starp godbijību un godbijību izriet no cieņas pakāpes, kā arī no to konteksta izmantošanas. Negodība nozīmē augstāku cieņas pakāpi un bijību salīdzinājumā ar godbijību, tāpēc tā tiek izmantota attiecībā uz reliģiju.

Lejupielādējiet cieņas un godbijības PDF versiju PDF formātā

Varat lejupielādēt šī raksta PDF versiju un izmantot to bezsaistes vajadzībām, kā norādīts citēšanas piezīmē. Lūdzu, lejupielādējiet šeit PDF versiju. Atšķirība starp cieņu un godbijību

Attēla pieklājība:

1.'Sano di Pietro. Madonna of Mercy.1440s Private coll 'Autors: Sano di Pietro (Public Domain), izmantojot Commons Wikimedia 
2.'24701-daba-daba-skaistums'By BesartaVuqa - Savs darbs, (CC BY-SA 4.0), izmantojot Commons Wikimedia