Balss un toņa atšķirība

Balss vs tonis

Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka balss un tonis ir sinonīmi, jo tos dažreiz izmanto savstarpēji aizvietojot. Šie divi ir ļoti slideni vārdi, ar kuriem cilvēki parasti nesastopas. Nav tā, ka balss un tonis ir viens un tas pats, bet starp šiem diviem vārdiem pastāv liela atšķirība.

Balss var atsaukties uz rakstnieka attieksmi pret savu tēmu vai lasītājiem. Toņu var nosaukt par tādu, kas atspoguļo rakstnieka noskaņu. Paaugstinot balsi, rakstniekam var būt dažādi toņi.

Rakstnieks savos darbos var izmantot dažādas balss, piemēram, satīriskas, aizrautīgas vai humoristiskas. Bet tonis piešķir to tonis, kurā viņš iesniedz savus rakstus. Kaut arī balsi var attiecināt kā uz rakstnieka atspoguļoto patiesību, ko viņš attēlo, signāls var būt viņa jūtu vai attieksmes attēlojums..

Atšķirībā no signāla, balsi var uzskatīt par rakstnieka stilu. Balss un nevis tonis atšķir vienu rakstnieku no otra. Tieši balss padara viņa rakstīšanu unikālu. Tieši ar balsi lasītāji iepazīst rakstnieka raksturu un personību.

Kad mēs runājam par balsi, var teikt, ka tas attiecas uz rakstnieka patiesību, godīgumu, varu un autoritāti. Bet tonis neatsaucas uz rakstnieka patiesību, varu, godīgumu un varu.

Kamēr balss attēlo rakstnieka personību, tonis raksturo tikai viņa noskaņu vai jūtas. Savā ziņā balsi var saukt par tikpat autoritatīvu un signālu kā par kaut ko spēcīgu.

Kad balsi var saukt par satīrisku, humoristisku un aizrautīgu, signālu var atšķirt kā spēcīgu, maigu un mērenu.

Lasītāji caur jūsu balsi dzird, ko jūs esat padarījis savos rakstos. Tonis ir veids, kā jūs veidojat kādu darbu, kas piedēvē jūsu garastāvokli.

Ienākot sarunās, balss un tonis daudz atšķiras. Cilvēks var runāt augstā balsī, bet signāls var būt zems un otrādi. Kamēr tonis attiecas uz runātāja emocionālajiem aspektiem, balss ir kaut kas saistīts ar skaņas signālu. Dažādie izteiksmes veidi var noteikt cilvēka noskaņojumu vai attieksmi, kas atspoguļo viņa rakstura toni. Bet balss nevar noteikt cilvēka noskaņojumu.

Kopsavilkums

1. Balss var atsaukties uz rakstnieka attieksmi pret savu tēmu vai lasītājiem. Toņu var nosaukt par tādu, kas atspoguļo rakstnieka noskaņu.
2.Lai gan balsi var attiecināt kā uz rakstnieka attēlotās patiesības atspoguļojumu, tonis attiecas tikai uz viņa attieksmi.
3. Balsi var saukt par tikpat autoritatīvu un skaņu kā kaut ko spēcīgu.