Atšķirība starp pavēles un vadības vienotību

Franču kalnrūpniecības inženieris un rūpnieks Henri Fajols noteica 14 vadības principus, lai uzlabotu uzņēmuma vadību no augšas uz leju. Lielāko uzmanību viņš veltīja vadības darbību analīzei. Veicot daudzus pētījumus, Fajols atklāja, ka vissvarīgākā spēja, kas nepieciešama darbiniekam, ir tehniskās un administratīvās spējas augstākā līmenī. Vispārējie vadības principi, iespējams, ir viens no viņa lielākajiem ieguldījumiem, un tie ir svarīgi elementi, kas ietekmē veiksmīgas vadības pamatus organizācijā. Divi šādi pamatjēdzieni ir vadības vienotība un virziena vienotība.

Komandas vienotība ir saistīta ar cilvēku darbību, savukārt vadības vienotība ir saistīta ar darbībām. Komandu vienotība ir darbības līmeņa vadības princips, kas definē mērķi nodrošināt centienu vienotību vienā atbildīgā indivīdā, proti, vienam padotajam vajadzētu būt tikai vienam vadītājam, no kura viņš saņem rīkojumus. Virzības vienotība nozīmē, ka dažādiem organizācijas departamentiem ar saskaņotiem centieniem jācenšas sasniegt kopēju mērķi. Tomēr abus pārvaldības principus nevajadzētu sajaukt viens ar otru, jo abi ir ļoti atšķirīgi.

Kas ir pavēlniecības vienotība?

Komandu vienotības princips nozīmē, ka darbiniekam vai darbiniekam ir jāatskaitās un jāsaņem rīkojumi tikai no viena priekšnieka un viņiem jābūt atbildīgiem tikai viņam vai viņai, kam savukārt jāatskaitās savam vienīgajam vadītājam utt. Pavēlniecības vienotība palīdz saglabāt nesadalītas varas līnijas jēdzienu, lai izvairītos no neskaidrībām un pretrunīgām vairāku priekšnieku prasībām..

Kas ir virziena vienotība?

Virzības vienotības princips nosaka, ka organizētai darbībai, kurai ir kopīgs mērķis, jābūt vienai galvai un vienam plānam. Tas nozīmē, ka dažādiem organizācijas departamentiem ar saskaņotiem centieniem jācenšas sasniegt kopīgu mērķi. To nedarot, tiks dublēti centieni un iztērēti resursi.

Atšķirība starp pavēles un vadības vienotību

Koncepcija

- Komandu vienotības jēdziens nozīmē, ka padotajiem būtu jāatskaitās un jāsaņem rīkojumi tikai no viena priekšnieka un tiem, kuriem viņi ir atbildīgi. Tas ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas jāņem vērā organizācijas hierarhijā, lai izvairītos no neskaidrībām un konfliktiem. Nevienam darbiniekam nevajadzētu ziņot vai saņemt pasūtījumus no diviem vai vairākiem senioriem, lai izvairītos no konfliktiem. Turpretī virziena vienotības princips nozīmē, ka visiem organizācijas biedriem, kuriem ir vienādas aktivitātes, jācenšas sasniegt kopīgu mērķi.

Objektīvs

Komandu vienotības princips attiecas uz cilvēku darbību, un tā mērķis ir likt vienai personai būt atbildīgai par visu operāciju, tādējādi novēršot visus konfliktus, kas varētu rasties sakarā ar divkāršu vai daudzkārtēju pavēli pār varu. Tas var izraisīt disciplīnu un kavēšanos izpildē un ražošanā. Vienotās atbildības princips nodrošina personāla pareizu darbību organizācijas hierarhijas ķēdē. Vadības vienotības princips visus organizācijas locekļus ved uz kopīgu mērķi saskaņā ar likumu “Viens galvu viens plāns”.

Ietekme

Komandu vienotības princips uzsver individuālu darbinieku vai darba ņēmēju, iesakot ziņot tikai vienam vadītājam, kas palīdz saglabāt jēdzienu par nesadalītu varas līniju. Ja vadības vienotība tiek sagrauta, viņam vai viņai varētu nākties tikt galā ar pretrunīgām vairāku priekšnieku prasībām vai prioritātēm. Turpretī virziena vienotības princips uzsver dažādu organizatorisko darbību attiecību izpēti, kas norāda uz kopēju mērķi. To nedarot, tiks dublēti centieni un iztērēti resursi.

Ieguvumi

Komandas vienotības princips nodrošina, ka vienam padotajam jābūt atbildīgam vienam vadītājam, kurš savukārt ziņo tikai vienam vadītājam, un līdzīgi tam seko komandķēde. Tas nodrošina pareizu, funkcionējošu komandu ķēdi, nesadalītu pilnvaru līniju, kas stiepjas no organizācijas augšdaļas līdz zemākajai organizācijas hierarhijā. Tas ļauj izvairīties no pārpratumiem padoto prātā un konfliktiem augstākās vadības starpā. Direkcijas vienība paziņo, ka katram organizācijas departamentam jābūt atšķirīgam vadītājam, un katrs departaments efektīvi un rezultatīvi cenšas sasniegt savu mērķi. Organizācija ar atšķirīgiem plāniem vai vairāk nekā vienu galvu nevar sasniegt vēlamos rezultātus.

Komandas vienība pret virziena vienotību: salīdzināšanas tabula

Kopsavilkums par komandu vienotību pret virziena vienotību

Īsumā, komandas vienotības princips definē mērķi nodrošināt centienu vienotību viena atbildīga indivīda priekšā, savukārt virziena vienotības princips paredz, ka dažādiem organizācijas departamentiem jāstrādā pie kopīga mērķa, izmantojot koordinētus centienus. Pirmais ir saistīts ar personāla darbību, savukārt otrais ir saistīts ar organizatoriskām darbībām, kurām ir kopīgs mērķis. Komandēšanas vienotība palīdz saglabāt pavēles ķēdi un izvairīties no konfliktiem pavēlniecības ķēdē, turpretī pavēlniecības vienotība nodrošina koordinētus centienus un darbību vienotību padoto starpā.