Atšķirības starp Septītās dienas adventistiem un kristiešiem

Septītās dienas adventisti pret kristiešiem

Lielākā daļa cilvēku domā, ka visas protestantu baznīcas ir vienādas, bet patiesībā tās nav. Viena īpaša grupa, kas tiek uzskatīta par atšķirīgu no citām kristīgajām organizācijām, ir Septītās dienas adventists jeb SDA. Būtībā viņu mācības sakņojas Jēzus darbos, kas aprakstīti Bībelē, un tas ir vienāds ar visām kristiešu grupām, taču viņiem ir atšķirīga pārliecība un prakse.

Visspilgtākā atšķirība starp Septītās dienas adventistiem un citām kristīgajām baznīcām ir diena, ko viņi piešķir dievkalpojumiem. Katoļi un citas kristīgās sektas svētdienu izmanto kā draudzības dienu, kamēr SDA biedri izvēlas to rīkot sestdienās. Viņi tic, ka šī ir sabata diena vai laiks, kad Dievs atpūtās pēc pasaules un visu dzīvo radību radīšanas.

Citas kristiešu grupas izmanto Bībeli kā vienīgo atsauci uz savām mācībām un praksi, kas atšķiras no SDA biedriem, kuri pēta arī viena no viņu dibinātājiem Ellen G. White darbus. Šī prakse ir pavērusi ceļu citām reliģiskajām organizācijām, lai tās atzītu par kultu, kuru tās viegli noliedz. Kulti ir reliģiskas grupas, bet tā vietā, lai pielūgtu dievišķu būtni, viņi koncentrējas uz sava vadītāja uzskatiem un mācībām, efektīvi ieceļot viņu par savu glābēju.

SDA arī piemin viņu saknes kā būtisku atšķirību starp sevi un kristiešu baznīcām. Kopumā visas kristīgās grupas tiek uzskatītas par piederīgām protestantu kustībai, kuru vispirms izveidoja Mārtiņš Luters, kurš meklēja neatkarību no katoļu baznīcas. Tas radīja daudzas grupas, piemēram: luterāņus, metodistus un presbiteriešus, starp daudziem citiem. Būtībā protestantu baznīcas nāca no katolicisma, bet SDA radās no protestantu uzskatiem.

SDA un citu kristiešu uzskatos ir arī lielas atšķirības. SDA locekļi netic priekšstatam, ka cilvēka dvēsele var dzīvot mūžīgi pretēji tam, ko kristieši sludina. Viņi arī pestīšanas jēdzienu uztver atšķirīgi no citiem kristiešiem. Viņiem Dievs novērtē cilvēka dzīvi, kamēr viņš / viņa vēl ir dzīvs, kas ir tieši pretstatā tam, ko saka vairums kristīgo mācību, ka Dievs spriedīs, ieejot Debesu vārtos..

SDA biedru prakse atšķiras arī no citiem kristiešiem. Kaut arī kristieši attur locekļus no tādiem netikumiem kā alkohola lietošana un smēķēšana, viņi to tomēr atļauj. No otras puses, SDA tas ir nepieņemami. SDA biedriem ir aizliegts ēst arī sarkano gaļu, jo tas var sabojāt dvēseli. Kristieši var ēst diezgan daudz, ko vien vēlas, ja vien tas nav pārmērīgi.

Apģērbs pielūgšanai ir arī liela atšķirība starp SDA biedriem un kristiešiem. Kaut arī abas grupas attur locekļus no dievkalpojumu laikā nēsāšanas no nepiemērotiem tērpiem, SDA ir stingrāki, ieviešot ģērbšanās kodus, piemēram, garās kleitas sievietēm un vīriešu bikses. Bet, neraugoties uz uzskatu un prakses atšķirībām, gan SDA, gan kristīgā reliģija atbalsta Dieva pielūgšanu caur Jēzu un dzīvi bez grēkiem.

Kopsavilkums:
1. SDA dievkalpojumi notiek sestdienās, kamēr kristieši parasti rīko svētdienas.
2. SDA arī izmanto Elenas Vaitas darbus kā atsauces, izņemot Bībeli, kamēr kristieši visas savas mācības pamato no Svētās grāmatas.
3. Kristīgā reliģija nāca no katoļu baznīcas, kamēr SDA dzima no protestantu uzskatiem.
4. SDA netic dvēseles nemirstībai, kamēr to dara kristieši.
5. SDA uzskata, ka cilvēki tiek tiesāti, kamēr viņi vēl ir dzīvi, kamēr kristieši domā, ka tas notiek pēc nāves.
6. SDA neļauj biedriem lietot alkoholu, smēķēt vai ēst sarkanu gaļu. Kristiešiem ir brīvība ēst to, kas viņiem patīk, un laiku pa laikam dzert vai smēķēt. Arī SDA ir stingrāki ģērbšanās kodi, salīdzinot ar kristiešiem.